Du er elsket av Gud

Det var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at Han var stått opp fra de døde.
Vi kan lese om det i Johannes 21, 14-17. Jesus vender seg spesielt til Peter, disippelen som noen dager i forveien hadde sverget på at han ikke kjente Jesus. Peter, som hadde sviktet!
Jesus stiller spørsmål til Peter : ”Elsker du meg ? Elsker du meg mer enn de andre her” ?
Stiller Jesus her et urimelig krav? Nei, Jesus forlangte ikke at Peter skulle få til å elske. Jesus elsket Peter høyt, på tross av hans svik, og han ønsket at Peter skulle gi et gjensvar på den kjærligheten. ”Vi elsker fordi Han elsket oss først” 1.Johannes 4,19. Jesus Peter, brydde seg om han. Jesus ville ha samfunn med han.
Peter var spesiell for Jesus. Ja, så spesiell at han til og med fikk ekstra hilsen fra han første påskedag : ”Men gå av sted og si til hans disipler og til Peter” Markus 16,7.
Er jeg også spesiell for Ham?
Da jeg leste denne teksten, dukket det opp en episode fra barndommen. Jeg hadde et stort ønske om å bli flink i gymnastikk og turn. Gjorde mitt beste for å komme i fremste rekke, håpet og håpet at noen skulle se meg. Men andre ble alltid foretrukket. Jeg hadde et hemmelig ønske om å bli god i turn, med det var ingen som så meg. Slike skuffelser har vi vel opplevd noen hver. Kanskje du til og med har opplevd at noen har uttrykt sin skuffelse over deg, du svarte ikke til forventningene?
Det gikk opp for meg at slik har jeg regnet med at Gud også så på meg. Jeg har ikke hatt problem med at Gud er glad i andre og kan bruke andre. Men meg ? Ønsker Gud samfunn med MEG? Er det sant at JEG er Hans øyenstein? Kan Gud velsigne andre gjennom MEG ? Nytter det når JEG ber?
Har du tenkt slik? Kjenner du deg igjen?
Jesus så Peter. Han ser meg, Han ser deg.
Han ønsker å gi av sin kjærlighet til deg, og han lengter etter å få et gjensvar på denne kjærligheten.

Send på epost til en venn Send på epost til en venn