Gud som far

”Din mor bar dere, men jeg ventet på dere”. Dette er de stolte ordene til en far som var vitne til at et av barna hans ble født. Han skildret det stolte øyeblikket da hans egen datter så dagens lys. Jeg ser han for meg, han kan nesten ikke vente til han får se det vesle nye underet som er en del av ham selv.
Om vi bare kunne forstå at også Vår Himmelske Far venter på oss!
Åpenbaringen 3, 20 : ”Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham”. Dette er skrevet til en kristen menighet. Kan en kristen sette Jesus utenfor?
Jesus ønsker å komme inn til oss. Inn i vår ensomhet, vår bitterhet, våre såre minner. Lar vi han få lov? Jesus vil komme inn, men vi må åpne døren og slippe han inn!
En gang var jeg kommet i en situasjon jeg syntes var veldig urettferdig og vanskelig. Jeg syntes synd på meg selv, og var misunnelig på de rundt meg som hadde det så mye bedre, trodde jeg. I den situasjonen kom det et brev. Med et bibelord om at Gud ville dra omsorg for oss. Min første tanke var at det var godt at Gud så meg i den situasjonen. Men så ble det en kamp. Var jeg VILLIG til å overlate min situasjon til Ham? Var jeg villig til å LA GUD TRØSTE MEG? Jeg tok sjansen og tok imot trøst fra Gud.
Senere har jeg sett hvor mye jeg har holdt fast på av sår, bitterhet, misunnelse, stolthet. Jesus har i alle disse årene stått utenfor og ventet på at jeg skulle gi det til han. Akkurat som en far som venter at barnet hans skal bli født. Eller på at barnet løper i fanget på far eller mor hvis det er lei seg. Jeg kan kjenne en sorg for at jeg i alle disse årene har hatt så mange rom fylte med mitt eget. Men Jesus bebreider ikke! Han dømmer ikke! Han står utenfor og venter. Fryder seg over hver ting jeg kommer til han med. Han sier ikke, som vi mennesker av og til kan si: Hvorfor kom du ikke med dette før? Nei, han sier : Jeg er så glad i deg! Takk at du kom med dette til meg! Jeg ser at det var vanskelig for deg å komme. Men takk for at du kom!

Herre, takk for at du venter på meg, og ikke fordømmer meg!

Send på epost til en venn Send på epost til en venn