Vår svakhet

Her en dag fikk jeg en SMS fra en venn. Hun siterte følgende fra en amerikansk forkynner:

”We impress people with our success, but we impact people with our failures”.

Vi imponerer folk med vår suksess, men vi påvirker folk med våre svakheter/feiltrinn”.

Dette er virkelig sant. Det er så fristende å skjule sine svakheter, en vil gjerne fremstå som bedre enn det en virkelig er. Men dette skaper avstand mellom mennesker. Det er når vi våger å vise våre svake sider, våre feiltrinn og våre nederlag, at vi virkelig opplever ekte felleskap. Da kan vi være til hjelp for hverandre, og da opplever vi også at de murene vi har satt opp for å beskytte oss, er noe vi ikke trenger lenger. 

 Salme 51,8:  «Se, du vil ha sannhet i menneskets indre, så lær meg visdom i hjertets dyp!»

 Joh 8,32”Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.”

Send på epost til en venn Send på epost til en venn