For godt til å være sant?

Skal jeg få tilgi meg selv? Det er nesten for godt til å være sant.

Jeg som i veldig mange år har følt skyld for at jeg ikke har vært sånn som jeg burde, eller  har gjort det jeg ikke burde gjort. Eller for at jeg ikke har gjort nok, eller har glemt ting.

I mange år har jeg levd som om Jesu død på korset ikke hadde noen praktisk betydning. Jeg prøvde  å leve så godt jeg kunne, gjøre så godt jeg kunne. 

Men Gud vet at vi ikke er perfekte, det var derfor han sendte Jesus!

Jeg må innse at jeg alltid vil trenge tilgivelse, både bakover og framover.   

Jeg skal få  velge å vise meg den nåde som Gud viser meg. 

Sannheten (om meg) skal gjøre meg fri.

Utrolig, men sant!

Joh 8,32 : Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

 

Send på epost til en venn Send på epost til en venn