Er det greit at jeg er slik jeg er?

Bibelen sier at vi er skapt unike, at vi skal få være den vi er.
Likevel er det ikke alltid så lett. En har lett for å sammenligne seg med andre og tenke at de som er mer aktive eller ber mer er bedre kristne. På den annen side er det lett å mistenkeligggjøre andre som liker andre sanger eller ber på en annen måte enn en selv.
I den forbindelse kan det vært nyttig å bli kjent med teorier om forskjellige personligheter.

Myers-Briggs personlighetstyper oppdaget jeg for første gang i Tonje Haugeto Stangs Trivsel og tjeneste. Mennesker kan for eksempel være introverte eller ekstroverte, samtidig kan de være sansepersoner eller intuitive personer. En introvert person trenger mye tid alene for å få ny energi, mens en ekstrovert henter energi fra det sosiale fellesskapet. De liker å være tilstede der det skjer. En sanseperson har øye for det praktiske og jordnære og liker at ting er som det har vært, mens en intuitiv person er visjonær og tenker lettere nytt.

Jeg er en introvert person og trenger mye tid alene. I mange år har jeg hatt dårlig samvittighet for det, for jeg burde ha vært mer sosial og greid å være tilstede på flere sosiale arrangement.
Jeg har også sett veldig opp til de som er visjonære, som tenker nytt og er raske til å forlate det gamle. Jeg har til og med tenkt at disse er mer åndelige enn de som holder seg til ”de gode gamle tradisjonene”. Men jeg har skjønt nå at det ene er ikke mer åndelig enn det andre, det er bare det at vi er forskjellige, og det er helt naturlig.

I Salme 23 står det at vi skal få følge etter hyrden, der han leder oss. Ofte hører vi mer på de forskjellige ”bjøllesauene”, som sier til oss : ”gå etter meg, vær som meg.”
Det flotte er at vi skal få følge etter hyrden på vår måte og i vårt eget tempo.

Salme 23, 1-3 : ”Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft.
Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld”.

Salme 139,14 : «Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle er dine verk.»

Send på epost til en venn Send på epost til en venn