Bønn

Hvor mange av oss har ikke strevd med dårlig samvittighet for at en ikke bruker nok tid i bønn? Jeg er en av dem. Jeg har ofte hatt veldig dårlig samvittighet for at jeg ikke har satt meg ned for å lese i Bibelen og be. Til og med når jeg var i misjonærtjeneste, kunne jeg kjenne på dette. Med bønn tenkte jeg da på dette å sette av en viss tid, sette meg ned, lese i Bibelen, be bønnelisten min. Gjorde jeg ikke dette hver dag, fikk jeg dårlig samvittighet.
Mange av oss har en følelse av: ”Hvis jeg ikke ber nok, eller ikke gjør ting bra nok, er Gud misfornøyd med meg.” Men dette er ikke sannheten!
Sannheten er at Gud er like fornøyd med deg om du ber en time eller ett minutt. Han elsker deg uansett!
Det er ingen ting du kan gjøre som får Gud til å slutte å elske deg!
Hans høyeste ønske er å være mest mulig sammen med deg, og han stiller ikke krav til deg og sier: «Du skal!» Det er opp til deg. Men han sier velkommen.

Gud er interessert i dine bønner for han er opptatt av deg. Det som er viktig for deg er viktig for ham. Ingenting betyr mer for ham enn det som skjer i ditt liv akkurat nå. Han er din Far, han venter på deg.
 Sef 3,17 : ”Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag.”

Noen ganger er vi så slitne at vi ikke orker be. Men Gud er likevel nær oss og hos oss. Vi kan få være hos han gjennom et sukk, et rop uten ord.
Salme 109,4 : ”men jeg er bare bønn” (1988 overs)

Han bryr seg om meg, og han ønsker å være nær meg og bære meg ALLTID.
Salme 68,20 : ”Lovet være Herren! Fra dag til dag bærer han oss.” (Svensk overs)

Send på epost til en venn Send på epost til en venn