Gud forstår

Det er sikkert ikke så farlig. Det er ikke noe å være lei seg for. De mente det helt sikkert ikke sånn. Prøv å være positiv.” Dette er vel noe vi har hørt alle. Når vi var barn og kom og klaget på noe som var vondt, eller på noe andre hadde gjort mot oss, fikk vi høre at dette ikke var noe å ta på vei for, vi burde se positivt på situasjonen i stedet for å være lei oss.
Hva er det som egentlig blir sagt da? Jo, når du får høre at ”dette ikke er noe å være lei seg for”, kan du tenke at dine følelser ikke er rette, at det du føler ikke er viktig. Hører du dette ofte nok, kan det bli slik at du som person ikke blir viktig. Dine behov blir ikke viktige, du er egentlig ikke så viktig som de andre. Kanskje du begynner å tro at slik ser Gud på deg og, at han ikke er opptatt av hvordan du har det?
Den gode nyheten er at slik ser ikke Gud på deg. Til han får du komme med alle dine følelser, både negative og positive. Gud bagatelliserer ikke smerten du føler. Han sier at dine behov og følelser er viktige. Han tar deg på alvor. Han bekrefter deg.
Gud var der da du ble såret. Gud identifiserer seg med deg.
Når Jesus møter Paulus, spør han: ”Hvorfor forfølger du meg” ? Apgj 9,4
Jesus spør ikke hvorfor Paulus forfølger de kristne, men hvorfor han forfølger ham selv.
Gud identifiserer seg med mennesker, med deg. Det vonde som har skjedd med deg er som om det har skjedd med ham. Han er prøvd i alle ting i likhet med oss.
Hebr 4,15: ”For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd”.
Gud sier :
Jeg ser deg, jeg forstår deg, jeg vet hvordan du har det.
Det du har gjennomgått er som om det er gjort mot MEG.
Kom til meg, jeg elsker deg.”

Send på epost til en venn Send på epost til en venn