Førtisjette etasje

For en stund siden var jeg på et møte. Taleren fortalte en historie om en skyskraper i USA, der det ble oppdaget en sprekk i førtisjette etasje. Sprekken ble forsøkt tettet igjen, men neste år kom det en ny sprekk, og det forplantet seg også til neste etasje. Årsaken ble til slutt funnet, det ble oppdaget en feil i fundamentet, i selve grunnmuren. Og før dette ble rettet opp ville det stadig fortsette å komme nye sprekker, uansett hvor mye en lappet på skadene i etasjene over.
Dette talte til meg, det traff meg veldig. Hvor ofte har ikke jeg drevet å ”tettet igjen” sprekker, det vil si problemer jeg har hatt. Veldig ofte har jeg lagt skylden på omstendighetene. Det har vært noe i omgivelsene eller andre personer som har hatt skylden for at jeg har det vondt. Og så har jeg ikke vært villig til å kikke etter i ”grunnmuren” for å se om årsakene til mine problemer og reaksjoner kunne ligge der. Med grunnmuren tenker jeg på det som jeg har med meg i bagasjen, det være seg vonde opplevelser fra barndom eller senere i livet. Mye av dette har jeg fortrengt eller glemt. Så kan det dukke opp i voksen alder som angst, depresjon eller kroppslige plager. Årsaken til reaksjonene ligger gjerne langt tilbake, symptomene derimot, sliter jeg med nå.

Det er smertefullt å gå tilbake til disse minnene, gjenoppleve det vonde som ble fortrengt. Men det er verdt det. Ofte kan det også være nødvendig å søke hjelp hos andre mennesker, kanskje også profesjonelle hjelpere.

Og det fine er at vi er aldri alene. Vi har en Gud som elsker oss, som aldri har forlatt oss, og som ønsker å lege våre sår. Han ønsker at vi skal være frie og hele!

Jeremia 30,17 : ”Jeg lar sårene dine gro og leger de slag du har fått, sier Herren”

Esaias 61,1 : ”Herrens Ånd er over meg, for Herren Gud har salvet meg.
Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme,
for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger
og frigjøring for dem som er i lenker”.

Send på epost til en venn Send på epost til en venn