Gud ønsket deg

”Gud ville at du skulle bli født”. Disse ordene ble sagt i undervisningen i en forbønnsamtaleskole jeg var på i ”Helhet gjennom Kristus”.
Jeg kjente at noe skjedde med meg da disse ordene ble sagt, det gikk rett til hjertet. Jeg skjønte at det var meg det ble snakket til og i sjelesorg fikk jeg ta fram vonde opplevelser og negative tanker som hadde preget meg i mange år, helt fra tidlig barndom.
Tenk at Gud ville at jeg skulle bli født.
Du også begynte i Guds hjerte. Du er ikke et feilgrep, en ulykke eller en overraskelse. Om du var en overraskelse for dine foreldre, var du det ikke for Gud. Gud ventet deg. Du er Guds plan.
Det kan være mange grunner til at en føler slik.Noen har en følelse, ubevisst, av at de ikke skulle ha vært født. F. eks var ikke foreldrene gift da du ble unnfanget. Det kan føre til skamfølelse eller at en lett føler seg avvist som voksen. En kan føle på at en har feil kjønn, det ble ikke sagt direkte men du forsto det slik. Eller du var et ”arbeidsuhell”. Kanskje mor fikk problem med helsen etter at du ble født, eller at hun hadde en svært vanskelig fødsel. Det ble aldri sagt det til deg, men du følte det at det var din skyld, og du skulle ikke vært til. Dette kan føre til en dyp mindreverdfølelse, falsk skyldfølelse eller stor skam og hele livet kan bli et strev for å godta seg selv eller føle seg godtatt av andre.
Slik ser ikke Gud på deg.
Gud ønsket deg, planla deg, ventet deg og elsker deg!
Ser du hvor verdifull du er?

Joh 1, 1-3 Alt er blitt til ved Ham. Uten Ham er ikke noe blitt til”.

Jeremias 1,5 ”jeg kjente deg før jeg formet deg i mors liv”

Jesaja 44,2 ”som skapte deg og dannet deg fra mors liv”

Jesaja 45,11 ”La meg sørge for mine henders verk” (1988 oversettelse)

Send på epost til en venn Send på epost til en venn