Ingen fordømmelse

«Du skulle ikke ha gjort dette. Du var feig. Du sviktet. Hadde du bare fått gjort dette om igjen. Du er en dårlig mor.» Dette er tanker som kan komme igjen og igjen. For meg har det vært ting jeg har bedt om tilgivelse for, både til Gud og mennesker, men likevel kan det fortsette å plage meg. Noen ganger tar det all frimodighet og mye krefter.

Har du tenkt på hvor disse tankene kommer fra? Er det Jesus som sier dette?
Nei, han sier:
«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.».  Matt 11,28
«Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke.». Jes 43,25

Det er nødvendig for oss å erkjenne skyld og feil, bekjenne for Gud og også noen ganger for mennesker; for å bli satt fri, få legge av oss byrdene, få tilgi oss selv og gå videre.

Men tyven, han som kommer for å stjele og ødelegge, han vil minne oss på gamle synder, og vil trykke oss ned. Han sier det som er sant: «du HAR sviktet, du HAR gjort feil, du HAR gjort ting du ikke skulle». Men detter er ikke SANNHETEN. For sannheten er at Jesus har tatt alt dette på seg. Han kom fordi vi gjør synd, fordi vi ikke er og ikke kan bli feilfrie. Han tok alt dette på seg, alt er tilgitt.

Neste gang du kjenner på anklage over feil eller synder du har gjort og som er tilgitt, så kan du vise anklageren bort ved å holde fram det Jesus har gjort på Golgata da han bar din og min, ja hele verdens synd på korset.

Kol 2,14: «Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset».
Rom 8,1: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.»

Send på epost til en venn Send på epost til en venn