Om å ta ansvar

For en stund siden var vi på ekteskapsweekend med Judith og Ingvar Torvik, noe som kan anbefales på det varmeste. Det er godt å kunne ta imot slik flott undervisning, godt og nyttig å dele erfaringer og høre om hvordan andre har det. Men det er ikke alltid like godt å kjenne seg igjen i forskjellige handlinger og å innrømme hvor dårlig en selv har oppført seg mange ganger.
Vi hørte om Adam i Paradis, som ikke tok ansvar for det han hadde gjort da han spiste av eplet, han skyldte på Eva. Dette har vært mitt mønster i mange år. Når noe har gått galt, eller jeg har opplevd smerte inne i meg, har jeg skyldt på andre, veldig ofte på mannen min.
Da ble skylden, eller smerten min litt mindre og den ble lettere å bære.
Trodde jeg!!
Men dette fører aldri til fred, det vonde vil fremdeles være der.
Jeg må stå opp og ta ansvar. Ta ansvar for det jeg har gjort, for egne valg og eget liv. Dette var det kong David gjorde da profeten kom, og med fare for sitt eget liv, pekte på hans synd.
David gav Gud rett. Han skyldte ikke på omstendighetene eller på alle andre.
”Jeg har syndet mot Herren” 2.Sam 12,13
Så godt og frigjørende det er å si til den en har såret : ”Jeg er så lei meg, kan du tilgi meg?” Og så skal vi slippe å gå å bære på det vonde, eller å betale tilbake eller sone for alt vi har gjort. Vi skal også slippe å bebreide oss selv for at vi har oppført oss slik. For Gud har tilgitt oss. Det gjorde han for to tusen år siden på korset.

Romerne 3, 23-24 : ” for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus”.

Takk Far, for at du har tilgitt meg for Jesu skyld!

Send på epost til en venn Send på epost til en venn