Jeg er fullstendig tilgitt

Har du hatt dårlig samvittighet fordi du har gjort feil, eller fordi du har unnlatt å gjøre det du bør gjøre? Det har jeg, mange ganger.
Min frimodighet var avhengig av om jeg gjorde de rette tingene. Jeg hadde ikke lov å gjøre feil. Følgen er at jeg har hatt mye dårlig samvittighet og vært mye nedtrykt på grunn av at jeg ikke har vært ”perfekt”. Jeg hadde rett og slett ikke skjønt hva GUDS NÅDE innebar.
Nå har jeg begynt å se at Guds nåde betyr at det ikke er noe vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss mer eller elske oss mindre. Det har falt en stor byrde fra mine skuldre.
I Kolossenserne 2, 13 – 14 står det : Han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset.” Paulus referer her til en gammel skikk : Når en mann hadde betalt gjelden sin, ble navnet ført opp på pergament. Der stod det at gjelden var ”betalt fullt ut”. Dette ble spikret til en offentlig oppslagstavle slik at alle kunne se at alt var betalt. Da Kristus døde på korset, betalte han hele gjelden vår.
”Det er fullbrakt”, som Jesus uttalte på korset, betyr : ”betalt fullt ut”.
Det betyr at Gud har utslettet alle syndene våre, i fortid, nåtid og framtid.
Alt er tilgitt. Det betyr at hver eneste synd vi kommer til å begå er tilgitt. Også mine fremtidige synder. Jesus tok straffen for mine synder på korset for 2000 år siden. Vi som har tatt imot Jesus kan aldri begå en synd som det ikke allerede er betalt for.
Gud så hele livet vårt før vi ble født, og hver eneste synd vi kommer til å gjøre. Gud visste at vi var syndere, og kommer til å synde, og all synd ble lagt på Jesus. Vi blir kanskje skuffet over syndene våre og venter kanskje at Gud også skal bli sint når vi synder. Men syndene overrasker ikke Gud, han har allerede vært sint på syndene, så sint at han utøste sitt sinne over mine synder da Jesus døde på korset.

”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde da vi enda var syndere”. (Rom 5,8)

”For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne”. (Hebr 10,14)

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus”.
(Rom 8,1)

Send på epost til en venn Send på epost til en venn