Jesus lir med oss

I Apostelgjerningene leser vi : Men Stefanus var fylt av Den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Da sa han: «Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Apgj 7, 55-56

«Den som er dypt engasjert, kan ikke sitte stille», har en sagt. Det er dette som skjer med Jesus denne dagen. Jesus engasjerer seg, er opprørt. Han lider så sterkt med Stefanus at han ikke kan sitte stille, men reiser seg og står.

Jesus sto da Stefanus ble steinet. Jesus er ikke en passiv tilskuer når jeg har det vondt. Han engasjerer seg, han lir med meg. Og jeg kan vite at jeg ikke er alene. Gud er hos meg, også når jeg har det vondt.

Send på epost til en venn Send på epost til en venn