Med Gud

Her en dag hørte jeg en tale der det ble sitert fra Lukas 1,37. På norsk står det : ”Ingenting er umulig for Gud”. Men på engelsk står det: ”Ingenting er umulig med Gud”.
Jeg hadde ikke sett det før, at det stod slik i engelske oversettelser.
Ofte vil jeg at Gud skal hjelpe meg ved å fjerne mine vanskelige omstendigheter. Det kan han gjøre. Men jeg kan også be Gud hjelpe meg i mine omstendigheter, og hjelpe meg å gjøre det som er rett. Så kan kanskje bønnesvaret være at jeg forandrer meg, forandrer tanker og holdninger til det som er vanskelig, at jeg lar meg trøste og tar imot hjelp fra Gud og mennesker.

Send på epost til en venn Send på epost til en venn