Gud er fornøyd med deg

Har du noen gang tenkt at Gud er ikke er fornøyd med deg?
Du er i hvert fall ikke så bra som alle andre?
Alle andre har det så bra, og får alt så mye bedre til?
Og Gud kan i hvert fall ikke bruke deg slik som du er?
Og du er kanskje ikke så helt sikker på om han bryr seg om hvordan du har det? Liker Gud deg egentlig?

Jeg har vært kristen hele livet.
– men jeg ser nå at jeg i mange år har trodd på løgntanker. Den ene har vært slik : Gud er ikke helt fornøyd med meg. Du er ikke så bra som de andre, alle andre får ting så mye bedre til, og Gud er helt sikker mye mer fornøyd med dem.
– i tillegg har jeg følt at Gud har vært misfornøyd med meg for alle synder jeg har gjort og gjør og for alle feil jeg har gjort og gjør, og for at jeg så ofte har vært nedtrykt.

Er det slik at Gud bare glad i meg hvis jeg får til å være kristen

-hvis jeg får til å elske han?
-lar være å synde?
-leser i Bibelen og ber?

Nei!
Gud vet at vi er syndere, at vi trår feil. Å gjøre feil gjør alle mennesker.
Derfor har han ordnet opp, Jesus har betalt for alt.
NÅDEN betyr at vi skal få leve i frihet uten å måtte betale for våre feil , våre nederlag. Og han føler med oss når vi har det vondt.

Send på epost til en venn Send på epost til en venn